17maal.jpg

FN's 17 verdensmål

Verdensmålene

CSR (corporate social responsibility) er et begreb der vinder frem i disse år. Det handler om en virksomheds målsætninger for samfundsansvar.

I 2015 var 196 af verdens lande med til at vedtage 'FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling'. Med dette som redskab er målet, at mennesket som race i 2030 har fjernet fattigdom og er overgået til en bæredygtig livsmåde. 

I hustømrerne synes vi at verdensmålene er et fantastisk redskab, som forener folk og virksomheder på tværs af landene.
Vi mener også, at det er vores ansvar at gøre vores, til at bidrage til målene.

Som virksomheder berører man for så vidt alle verdensmål, men vi har udvalgt nogle. Se nærmere i menupunkterne til venstre

 

 

 

 

 

"passion og godt håndværk er kendetegnende"

Se vores referencer her