IMG_2247.JPG

Erhvervsakademiet

Undervisningsfaciliteter Aarhus

Bygherre:  Coop Invest for Erhvervsakademi Aarhus

Entrepriseart: Fagentreprise

Beskrivelse: 

I Viby udvidede Erhvervskademiet med nyt undervisnings- og kontorbyggeri, som skulle rumme både studerende og personale.
Det var et samlet etageareal på ca. 5.830 m2.

Byggeriet opførtes som en atrium-bygning med et ovenlys centralt. Bygningen skulle virke sammenhængende og delvis transparent, samt skabe fleksibilitet og kortere afstande. 
Bygningen udførtes som bygningsklasse 2020 og DGNB-certificeredes.

Hustømrerne havde tømrer- og snedkerentreprisen, som indebar:
- murkrone
- ovenlys
- underbeklædning
- vægge og gipsvægge
- alupartier
- system- og gipslofter
- indvendige døre
- inventar
- diverse snedkerarbejde og partier

 

"passion og godt håndværk er kendetegnende"

Se vores referencer her