0.jpg

Renovering lokaler og fællesområder

Kærby skole

Bygherre: Aalborg kommune

Entrepriseart: Hovedentreprise

Beskrivelse:

På Kærby Skole i Aalborg udførte vi en hovedentreprise med tømrer, el, VVS, murer, gulv, ventilation, maler, mens skolen var i drift.

Brugerne af faciliteterne var skolebørn, skolelærere og skoleledere/pedeller.

Arbejdet bestod på stueplan af en renovering af eksisterende lokaler og fællesområder, nye lofter og døre, samt nye musiklokaler med perforerede vægge i brandimprægneret krydsfiner.
Dertil nye siddetrapper og gangtrapper i brandimprægneret krydsfiner, som er lakeret.

Alt blev fabrikeret på byggepladsen.

På 1. sal renoverede vi en fællesgang med nye brandpartier i glas. Dertil renovering af klasselokaler med nye døre og malerarbejde, samt ny ventilation.

Endelig leverede vi siddemøbler i fællesområder i lakeret brandimprægneret krydsfiner. Møbler produceret på eget værksted, af vores snedkere.

Udendørs etablerede vi et nyt udeværksted i behandlede trælameller og et udekøkken, samt lagde ny belægning i skolegården. 

 

"passion og godt håndværk er kendetegnende"

Se vores referencer her