Hustømrerne Blåkildevej

Helhedsplan, etplanshuse

Blåkildevej, Kildeparken

Bygherre:
Himmerland Boligforening

Entrepriseart: Fagentreprise

Beskrivelse:

79 etplans gårdhuse, i afd. 51, Blåkildevej.

Bygningsentreprisen bestod af tømrer-, snedker- og tagarbejde. Samlet set cirka 9950 m2, samt udendørsfaciliteter i form af skure og carporte. Hele klimaskærmen skulle skiftes.

Alle tagkonstruktioner, blev skiftet med henblik på et bedre lysindfald. Dette skete med præfabrikerede tagpartier som blev løftet på plads med kran, hvorefter vi tilpassede med beklædning og detaljer.

Køkkener og badeværelserne blev fornyet eller renoveret i forskelligt omfang. Dertil kom nyt gulv, udskiftning af døre og vinduer inde og ude, samt andet inventar.

Selvom der var tale om en renovering, var de forskellige huse i meget forskellig stand og nogle steder var byggeriet så dårligt, at kun ydermuren blev bevaret og alt andet sat som nyt. Dette stillede ekstra krav til koordinering og tidsforbrug på byggeopgaverne, både i forhold til bygherre og andre leverandører. 

 

"passion og godt håndværk er kendetegnende"

Se vores referencer her